5 причини защо ERP системите са важни

Публикувано на: 21.09.2016
5 причини защо ERP системите са важни
5 причини защо ERP системите са важни
 
Собствениците и мениджмънта на една фирма често се налага да взимат трудни решения как да управляват бизнес процесите в организацията си. Точно за тези решения и трудни избори, които трябва да взимат са предвидени ERPсистемите. ERP ( Enterprise Resource Planing) - планиране на ресурсите на предприятието – е софтуерно решение, което осигурява голямо предимство на всяка организация, която го използва, но от друга страна изисква време, усилия и финансови инвестиции за да заработи по правилният начин и да бъде използвано ефикасно.
 
Ако се чудите защо да внедрите ERP система, след като изисква сериозна финансова инвестиция, време и усилия този материал ще Ви помогне да разберете – защото тази система ще Ви даде силен инструмент , с който да се утвърдите успешно на пазара, да бъдете по-печеливши, да спечелите нови клиенти, да задържите старите и куп други предимства.
 
·         Спестяване на Пари
ERP системите не са евтини, така че може би Ви изглежда невероятно как тогава една такава система ще Ви спести пари. И отговора е лесен. ERP обединява много различни софтуери, които се използват в една организация в едно като се започне от производството и търговията и се стигне до IT поддръжката, мениджмънта и още много. При обобщените системи, Вие можете да имате ефективност изразена в различни сфери и подобряване на самите бизнес процеси. Но не спестявате пари само така, благодарение на оптимизацията и обединяването на всички малки софтуери в един, Вие спестявате пари от обучение на вашите служите ли отделни програми. Те ще бъдат обучени само в една единствена система, освен в изразяване в спестяване на пари, това е спестяване на време, което може да бъде вложено в друг проект и дейност.
 
·         Подобряване на взаимодействието и сътрудничеството
Отличителните черти на Отличителните черти на ERP модули и възможности  могат да варират зависимост от програмата, която се използва, но всички тези системи Ви дават възможност да споделяте и променяте информацията, която Ви е необходима в реално време чрез сигурни канали и нива на достъп.Не е нужно да прехвърляте информацията през различни файлове и системи, тъй като информацията се съхранява в база от данни, в папки и се споделя в една единна система.
Друго важно предимство на системи от такъв клас е, че са съгласувани с всички изисквания на законодателството спрямо различни документи, което спестява време и човешки ресурси в проверки и елиминира голям процент грешки, които могат да бъдат допуснати и да бъдат наложени парични санкции или спиране на даден процес в компанията.
 
·         По-добри  анализи и справки
Правилната ERP система позволява на вашия екип да генерира бързи и точни справки и анализи от приходни и разходни документи до специално къстамизирани данни и извадки във всеки един момент.Тази възможност да имате отвсякъде в реално време пълни репорти за различни процеси позволява на вас и вашите служители да взимате по бързи решения и да отреагирате правилно във важни ситуации. Вече няма да имате нужда от специалната помощ на вашите служители за да генерирате дадена справка.

·         Подобряване на продуктивността
Без ERP система Вие и вашите служители често трябва да извършвате много ръчна работа, информацията обикновено е на тефтери, хвърчащи листи, предаване по телефона и др. Това води до загуба на информация, забавяне, невъзможност за проследяване и обобщаване на информацията. ERPелеминира загубата на време и информация и води до позитивен ефект върху продуктивността, ефикасността и производителността във вашата организация. Следователно това е още един инструмент да намалите разходите си и да сте конкурентно способни и да имате по-добри позиции на пазара.
 
·         Щастливи клиенти
Може би си мислите, че щом ERP е вътрешна система на ниво организация и не се вижда от клиентите, тя няма да Ви е от помощ за връзката Ви с тях.Но грешите! Правилният ERPсофтуер Ви помага да имате голяма ефективност в маркетинговите стратегии и кампании спрямо вашите клиенти и доставчици. Това ще Ви позволи да достигнете до нови потенциални клиенти, да предложите по-добри условия на вече съществуващите такива и да ги задържите при вас, да предлагате по-добро обслужване и да сте адекватни сред голямата конкуренция на пазара.