8 Грешки свързани с подбора на ERP система - 2 част

Публикувано на: 10.03.2016
8 Грешки свързани с подбора  на ERP система - 2 част

ERP Грешка 5: Не се определят правилните служители в екипа по внедряването

Често пъти, организациите не назначават правилните хора от самото начало на внедряването на ERР.

Неангажирането на ключови служители в процеса може да доведе до много пропуски и дори до провал на проекта. Необходимо е участието не само на висшия мениджмънт на организацията, но и на ключовите специалисти изпълняващи основните процеси.

ERP Грешка 6: Не се определянет приоритети при самото внедряване

При прилагането на ERP система, най-важното нещо, което може да се направи, за да сведе до минимум закъсненията и да се ускори времето за завършване е да се поставят ясни приоритети в плана на действие по внедряването.

Често се акцентира върху много частни случаи и се инвестира ненужно много време в тяхното решаване.

Ето защо, създаването на приоритетна система трябва да бъде основен фактор. Системата за приоритет трябва не само да посочва кога да се направят дадени задачи, но трябва също така да предостави на мениджърите въпросите, които те трябва да решат, по приоритетно. Прекаленото акцентиране върху показателите, като възвръщане на инвестицията е доста често срещана грешка при определянето на ефективните цели.

ERP Грешка 7: Не се инвестира в обучение и управление на промяната

Липсата на подходящо обучение е един от най-честите проблеми, заради които ERP проектите се провалят.

Служителите трябва да са наясно какво представлява системата, с какво ще ги улесни и с какво би могла да ги затрудни, какви са ползите от нея и най-важното – как ефективно да я използват. Защото ако не се направи обучение и няма честа комуникация с потребителите ще се окажете, че притежавате много скъп вариант на Excel и вашите служители рабоят неефективно, което води до проблеми в бизнес процеса и до загуби.

ERP Грешка 8: Нереалистични очаквания за възможностите и капацитета на системата

Няма значение колко силна или гъвкава е една ERP система, ако няма да бъде в състояние да поеме всички основни бизнес процеси на организацията ви. Една от най-честите грешки, правени по време на ERP внедряванинето е да се предположи, че само с ERP системата бизнеса може да бъде ръководен от край до край на 100%.

ERP системата оптимизира бизнес процесите, не замества човешкия фактор напълно, позволява обработката на много по-голям обем от данни и улеснява работата на много звена.