Автоцентър Давид ЕК успешно внедри Cars Manager

Публикувано на: 01.03.2011
Автоцентър Давид ЕК успешно внедри Cars Manager

Проектът бе реализиран във всички сфери на дейност на компанията. Унифицирането на бизнес процесите и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на автоцентър Давид ЕК да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът бе реализиран в рамките на 3 месеца и обхваща:

  • Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци;
  • Управление на Сервиз;
  • Управление Логистика и складови стопанства;
  • Управление на Транспорт;
  • Управление на Търговски процеси;
  • Управление на Инвестиции и Лизинг

 Авто център Давид ЕК е поредната компания от автомобилния бранш, която се довери на специализираното решение на Юнисофт - Cars Manager.