Приключи внедряването на UniVersum ERP в Славей-91

Публикувано на: 01.10.2009
Приключи внедряването на UniVersum ERP в Славей-91

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP водещата компания в областта на продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост Славей-91. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на Славей-91 да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът бе реализиран в рамките на 5 месеца и обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци

- Управление Логистика и складови стопанства

- Управление на ДМА

- Управление на Човешки ресурси

- Управление на Транспорт

- Управление на Търговски процеси

- Управление на Производство

- Управление на Инвестиции и Лизинг