Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP

Публикувано на: 02.11.2010
Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP

Лидерът  на  пазара за черни и цветни метали, производство на студено огънати профили, електрозаварени тръби и метални конструкции Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP за система за управление на бизнеса си в България 

UniVersum ERP изборът на система за управление на Производство, Търговско - Логистичната дейност, Финанси и Счетоводство, Управление на Лизинги и Транспорт в една от най-големите компании пазара за черни и цветни метали, производство на студено огънати профили, електрозаварени тръби и метални конструкции Мастер Стийл Профайлс АД. Проектът обхваща цялата дейност на компанията, както и всички нейни дъщерни дружества:

Мастер СОП ЕООД - производство на студено огънати профили;

Мастер Пайп ЕООД - производство на електрозаварени тръби;

Мастер Спед ЕООД - митническо обслужване и спедиция;

Мастер Строй Груп ЕООД - производство и монтаж на метални конструкции;

Груп М и М ЕООД - транспортни услуги;

Бутранзит-7 ЕООД - производство на вторични алуминиеви сплави и търговия със скрап;

 

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ ще реализира проекта по внедряване и въвеждане в експлоатация на интегрираната система за управление на бизнеса UniVersum ERP. UniVersum ERP позволява да се оптимизира и автоматизира цялостната дейност на компанията, предоставяйки навременен достъп до пълна информация, подобрен контрол и намалени оперативни разходи.