Юнисофт разработи първото Българско BI решение UniVersumBI

Публикувано на: 03.01.2011
Юнисофт разработи първото Българско BI решение UniVersumBI

Българският разработчик на бизнес решения за управление и автоматизиране Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи първото Българско BI решение UniVersum BI

UniVersum BI e софтуерно решения за бизнес анализ, прогнозен логически анализ и визуализация на информацията. Събиране и систематизиране на данните от работата на клиентската  ERP система, таблици и бази данни. Анализ и интерпретация на събраната информация. Филтриране и администриране на достъпа до събраната информация. Предоставяне на набор от отчети и статистика на фирменото ръководство 

UniVersum BI поддържа богат набор от аналитични отчети, структурирани по йерархии на клиенти 

Управление на отчетите в UniVersum BI е чрез настройка на филтри за клиенти и продукти, интервали, избор на икономическите показатели, задаване на дълбочината на йерархията и избор на вида сравнителен анализ.

UniVersum BI работи без ограничение във вида на базата данни, възможност за импортиране на информация от различни таблици и формати.

UniVersum BI дава възможност за изваждане на информацията в различни формати (excel, PDF и др.) както и възможност за визуализация на всички справки под формата на графики.