Разработен е модул Електронна фактура към UniVersum ERP

Публикувано на: 03.01.2011
Разработен е модул Електронна фактура към UniVersum ERP

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи за нуждите на своите клиенти модул Електронната фактура към своя продукт UniVersum ERP

Електронната фактура извършва електронен обмен на фактури и друг тип документи между фирмите. 

Електронната фактура е процес, при който доставчици и купувачи обменят и управляват електронни документи, вкл. електронни фактури посредством web portal разработен от Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ. 

Електронната фактура, осигурява бързо и сигурно управление в реално време на процеса по представяне на документи между двете страни издател и получател. Друга голяма полза за доставчици и купувачи е реализиране на бърз достъп и подобряване на наблюдението на паричните потоци; намаляват се разходите и грешките, породени от човешкия фактор.