Нитера Груп избра UniVersum ERP

Публикувано на: 01.12.2010
Нитера Груп избра UniVersum ERP

Нитера Груп избра UniVersum ERP  система за управление на бизнеса си във всички нейни дъщерни дружества и компании. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще спомогне на Нитера да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът ще обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци

- Управление Логистика и складови стопанства

- Управление на ДМА

- Управление на Човешки ресурси

- Управление на Транспорт

- Управление на Търговски процеси

- Управление на Производство

- Управление на Инвестиции и Лизинг

- CRM, BI и Интеграция с търговски вериги

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ ще реализира проекта по внедряване и въвеждане в експлоатация на интегрираната система за управление на бизнеса UniVersum ERP. UniVersum ERP позволява да се оптимизира и автоматизира цялостната дейност на компанията, предоставяйки навременен достъп до пълна информация, подобрен контрол и намалени оперативни разходи.

„Избрахме Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ като доказана компания в България способна да се справи с реализирането на проект от такъв мащаб” заявиха от Нитера Груп