Нитера Груп вече използва UniVersum ERP

Публикувано на: 03.06.2011
Нитера Груп вече използва  UniVersum ERP

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP в Нитера Груп. Проектът бе реализиран във всички нейни дъщерни дружества и компании. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на Нитера да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът бе реализиран в рамките на 3 месеца и обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци

- Управление Логистика и складови стопанства

- Управление на ДМА

- Управление на Човешки ресурси

- Управление на Транспорт

- Управление на Търговски процеси

- Управление на Производство

- Управление на Инвестиции и Лизинг

- CRM, BI и Интеграция с търговски вериги

Реализирането на проекта бе огромно предизвикателство пред нас, предвид мащабите и обхвата на компанията. Благодарение на натрупания опит през годините и реализирането на едни от най-големите проекти в България от нашия екип и проявения изключителен професионализъм от страна на мениджмънта на Нитера успяхме да се справим за изключително кратки срокове, каза Иван Стоянов Управител на Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ.