Мото-Пфое внедри Cars Manager

Публикувано на: 01.03.2011
Мото-Пфое внедри Cars Manager

Мото-Пфое взе решение да внедри CarsManager специализирана система за управление дейности на компании от автомобилната индустрия за цялата си дилърска и сервизна мрежа. Всички дилъри и сервизни центрове ще работят в единна система с възможност за следене в реално време на поръчки и заявки. Система за автоматизиране на документооборота и издаване на фактури. Следене в реално време на поръчки, сервизни услуги и резервни части.

Внедряването на CarsManager ще помогне са пълната автоматизация на всички стоки и услуги предлагани от Мото-Пфое и неговите партньори.

Реализирането на проекта бе огромно предизвикателство пред екипа на Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ и сме много щастливи, че се утвърдихме като единствената Българска компания предлагаща решения от такъв мащаб за автомобилната индустрия.