Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи нов продукт - UniVersum CRM

Публикувано на: 10.01.2011
Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи нов продукт - UniVersum CRM


Интегрираното решение за управление на отношенията с клиентите UniVersum CRM,включващо: 


 • Управление на Продажби, Маркетинг, Администрация, Финанси;
 • Пълна история и информация за клиента , управление на задачи и календар, данни за клиенти, доставчици и проспекти;
 • Управление на кампании;
 • Функция за обединяване на e-mail съобщения;
 • Поддръжка на информация за контактите;
 • Потребителски дефинирана база данни;
 • Принтиране на етикети и отчети;
 • Цели, ползи и характеристики на поръчките и покупките;
 • Планиране на контактите с клиенти и доставчици;
 • Разпределение на задачи по обработка на потенциални клиенти;
 • Управление на запитвания от клиенти;
 • Управление на мейлинг;
 • Управление на входящата и изходящата кореспонденция;
 • Интеграция със заявки за оферта и история на продажбите;
 • Възможност за интеграция със системи за обслужване на рекламации;
 • Импорт на данни от различни системи за управление;
 • Справки

 

UniVersum CRM е интегрирано софтуерно решение, с което управлявате изцяло отношенията с клиентите – от създаване на база данни с потенциални клиенти, през ефективно планиране на маркетингови кампании, до изготвяне на оферти и фактури и последващо обслужване. 

Благодарение на интуитивния потребителски интерфейс UniVersum CRM е лесен за научаване и използване. Не изисква продължително обучение. Лесен за внедряване и настройка, според изискванията и спецификата на работа.  

UniVersum CRM е удобно средство за управление на контакти и задачи, маркетингови кампании, продажби и фактуриране, обхващащо дейностите на всички отдели във фирмата.

UniVersum CRM не предполага скрити разходи за внедряване (операционни системи и бази данни) и не изисква продължително първоначално обучение.