ГОЛД–АПОЛО ООД избра UniVersum ERP

Публикувано на: 12.03.2012
ГОЛД–АПОЛО ООД избра UniVersum ERP

ГОЛД–АПОЛО ООД водещ производител на корпусни мебели, мека мебел и матраци в България избра UniVersum ERP  система за управление на бизнеса си.

Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление в офисите ще спомогне на ГОЛД–АПОЛО ООД намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът ще обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци

- Управление Логистика и складови стопанства

- Управление на ДМА

- Управление на Човешки ресурси

- Управление на Транспорт

- Управление на Търговски процеси

- Управление на Производство и Проекти

- Управление на Инвестиции и Лизинг

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ ще реализира проекта по внедряване и въвеждане в експлоатация на интегрираната система за управление на бизнеса . UniVersum ERP позволява да се оптимизира и автоматизира цялостната дейност на компанията, предоставяйки навременен достъп до пълна информация, подобрен контрол, намалени оперативни разходи и по бързо обслужване на клиентите на компанията.

„Избрахме Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  като доказана компания в България, способна да се справи с реализирането на проект от такъв мащаб” заявиха от ГОЛД–АПОЛО ООД.