Интерпред Партнер АД успешно внедри UniVersum ERP

Публикувано на: 16.07.2012
Интерпред Партнер АД  успешно внедри UniVersum ERP

Един от най-големите производители на санитарни продукти в България Интерпред Партнер АД приключи успешно внедряване на UniVersum ERP  система за управление на бизнеса си в България. Проектът бе реализиран по процедура "Международно признати стандарти", по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

Екипът на Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи успешно проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP в Интерпред Партнер АД. Проектът бе реализиран във всички офиси и производствени бази на Интерпред Партнер АД.

Реализирането на проекта бе огромно предизвикателство, предвид мащабите и обхвата на компанията. Благодарение на натрупания опит през годините и реализирането на едни от най-големите проекти в България от екипа на Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  и проявения изключителен професионализъм от страна на мениджмънта на Интерпред Партнер АД успяхме да се справим за изключително кратки срокове.

Проектът включваше цялостно управление на производството на Интерпред Партнер АД, Търговско - Логистичната дейност на компанията, Финанси и Счетоводство, Управление на Лизинги и Транспорт, Управление на човешки ресурси и CRM. Това е поредния проект от такъв мащаб реализиран от екипа наЮнисофт ИНЖЕНЕРИНГ в България.