Юнисофт финализира разработката на новия си продукт - UniVersum Start.

Публикувано на: 16.05.2013
Юнисофт  финализира разработката на новия си продукт - UniVersum Start.

Предназначението на системата е управление на бизнес процесите, счетоводната отчетност и електронната търговия в микро, мини и средни организации.
UniVersum Start представлява miniERP (ERP-система с много съкратени възможности) и е предназначена за микро и малки организации. В определен кръг дейности системата се очаква да може да се ползва от средни организации в който има само сравнително прости бизнес процеси.
Очаква се решението да привлече голям брой компании, които се стремят с ограничен месечен бюджет да постигнат максимални резултати при управлението и оптимизацията на бизнес процесите си.