Успешно завършен проект по внедряване на UniVersum ERP

Публикувано на: 05.09.2013
Успешно завършен проект по внедряване на UniVersum ERP

Една от водещите компании в производството на студено огънати профили Мастер СОП ЕООД, приключи успешно внедряването на Система за управление и автоматизиране на бизнеса – UniVersum ERP.

Проектът обхваща цялостното управление на производството на Мастер СОП ЕООД, търговия, логистика, финанси, счетоводство, управление на лизинг и транспорт, управление на човешки ресурси, ВI, CRM и др.

Това е поредният проект от такъв мащаб реализиран от екипа на Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ в България.