Бунай АД предпочете UniVersum ERP

Публикувано на: 16.06.2014
Бунай АД предпочете UniVersum ERP

Започна внедряване на Система за управление и автоматизиране на бизнеса UniVersum ERP в Бунай АД.

Компанията е лидер в производството на изделия от пластмаса и каучук.

За да повиши ефективността на работните си процеси, чрез създаване на сигурен и резултатен модел на управление на бизнеса и производството си, Бунай АД избра да работи с екипа на Юнисофт Инженеринг ООД.

Избраната от фирмата конфигурация на системата се състои от стандартен UniVersum ERP пакет с включени UniVersum CRM и UniVersum BI.

За управлението на производствената си дейност, Бунай АД ще използва модул разширено производство с допълнителни възможности като:

  • Лимитни карти
  • MRP II планиране и др.