Логистика в свързания свят

Публикувано на: 27.10.2016
Логистика в свързания свят

Юнисофт Инженеринг взе участие в Четвъртата логистична конференция "Логистиката в свързания свят", която отново събра логистичния елит на България. Събитието се организира от Българска транспортна преса и сп. ЛОГИСТИКА, като в него взеха участие над 300 представители на бранша - управители и изпълнителни директори, мениджъри логистика, мениджъри продажби и ръководители на IT екипи.

Събитието официално бе открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. В краткото си слово той поздрави специалистите в бранша и подчерта, че в министерството са насочили усилията към развитието на модерни ИТ технологии. Министър Московски изтъкна и постиженията в строителството на пътища и жп линии по ОП Транспорт и обеща, че държавата ще продължи да помага за развитие на инфраструктурата и улесняване на веригите на доставки.

Издателят и главен редактор на списание ЛОГИСТИКА Снежина Баджева приветства участниците и обеща, че темите на днешните лектори ще ги отведат в едно вълнуващо пътешествие в бъдещото на логистиката.

Специален гост и церемониал майстор на събитието беше робота Есика, който посрещаше гостите, а после асистираше на модераторите на панелите.

По традиция конференцията се съпътства от изложбени щандове, на които фирми презентират свои продукти за транспорта и логистиката. Юнисофт представи своята ERP система - UniVersum ERP и специално разработените модули на системата за света на Логистиката и транспорта.

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

› Управление на транспортен парк
› График транспорт
› Управление на маршрути, пътни листи
› Заявки за транспорт
› Следене на ремонти по транспортни средства
› Разходи по транспортни средства
› Управление на спедиция
› Себестойност на транспорт
› Следене на разход на гориво
› Управление на собствени бензиноколонки
› Справки и анализи

Системата дава възможност за пълноценно управление на транспортната и спедиторска дейност.

Натовареността на автомобилния парк, рентабилност на курсовете, периодични разходи 

за транспортния парк,планиране на прегледи, застраховки, окомплектовка.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ КЛИЕНТИ ИПРОДАЖБИ


› Единна база с контрагенти
› Кредитни лимити
› Схеми за формиране на цени, отстъпки и промоции, Клиентски карти, Програми за “Лоялен клиент”
› Управление на услуги, позволящи ползването и определен период от време /договори за наем/.
› Рекламации.
› Запитвания от клиенти, потърсени стоки
› Оферти
› Обслужване на приемо-предавателни протоколи и гаранционни карти
› Обслужване на аванси, бонуси
› Поръчки от клиенти, аванс по поръчка, срок за изпълнение
› Анализ на поръчки - процент на изпълнение на поръчките, среден срок за изпълнение, забавени поръчки, отказани и анулирани поръчки
› Одобрения на условия за продажба
› Износ
› Реекспорт
› Преки и косвени разходи в процеса на продажба на стока; 
›Комисионни договори
› Управление на фискални устройства

СКЛАД И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

› Складови наличности- свободно количество,
резервирани количества, запазено за клиент, запазено за склад, стоки на път
› Нареждане за приемане на стока
› Нареждане за експедиране на стока
› Минимални и максимални количества в склад по артикули и групи артикули
› Финансова картина на складовите наличности
› Ревизия - възможност за частична ревизия, запис на моментно състояние на преброяването, генериране на протоколи за липси и излишъци
› Адресиране на складови пространства
› Карта на запълването на склад
› Отчетност по партиди и серийни номера
› Йерархия на складове
› Управление на разходи за складиране
› Работа с партиди


Служителите имат детайлна информация за състоянието на наличностите на даден артикул или избрани групи.
Системата дава възможност за прехвърляне на стока между складове, като следи за изпълнение на преместването на стоки и количества и сигнализира при установени разлики в преместването. При работа с
адресация на складове се поддържа вътрешно разместване на стока.
Поддържат се следните методи за оценка на стоково-материалните запаси:
› Средно претеглена стойност
› Първа входяща, първа изходяща (FIFO)
› Последна входяща, първа изходяща (LIFO)
› Партиден


Управление на POS системи
Това е фронт офис ситема за обслужване на
търговски обекти. POS системата е с лесен и удобен
интерфейс.
› Автоматизирано издаване на фактури
› Отпечатване на фискални касови бележки
› Връзка с фискални принтери
› Връзка с електронни везни
› Работа с баркод четци
› Диференцирано ценообразуване спрямо различните клиенти, промоции и комплекти.
› Касови и без касови плащания