Новини

Винарска изба Карабунар избра UniVersum ERP
Публикувано на: 01.02.2011

UniVersum ERP изборът на система за управление на производство на вина и ракии, продажби и логистика, финанси и счетоводство, лизинги и транспорт, управление на човешки ресурси и електронна връзка с големи търговски вериги в една от най-големите компании в сектора.

Прочети още
Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи нов продукт - UniVersum CRM
Публикувано на: 10.01.2011


Интегрираното решение за управление на отношенията с клиентите UniVersum CRM,включващо: 

  • Управление на Продажби, Маркетинг, Администрация, Финанси;
  • Пълна история и информация за клиента , управление на задачи и календар, данни за клиенти, доставчици и проспекти;
Прочети още
Разработен е модул Електронна фактура към UniVersum ERP
Публикувано на: 03.01.2011

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи за нуждите на своите клиенти модул Електронната фактура към своя продукт UniVersum ERP

Електронната фактура извършва електронен обмен на фактури и друг тип документи между фирмите. 

Прочети още
Юнисофт разработи първото Българско BI решение UniVersumBI
Публикувано на: 03.01.2011

Българският разработчик на бизнес решения за управление и автоматизиране Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разработи първото Българско BI решение UniVersum BI

UniVersum BI e софтуерно решения за бизнес анализ, прогнозен логически анализ и визуализация на информацията. Събиране и систематизиране на данните от работата на клиентската  ERP система, таблици и бази данни. Анализ и интерпретация на събраната информация. Филтриране и администриране на достъпа до събраната информация. Предоставяне на набор от отчети и статистика на фирменото ръководство 

Прочети още
Carpet Max избра UniVersum ERP
Публикувано на: 14.12.2010

Лидерът в областта на търговията с подови настилки Carpet Max избра UniVersum ERP за система за управление на бизнеса си в България.

UniVersum ERP е изборът на система за управление на Търговско - Логистичната дейност, Финанси и Счетоводство, Управление на Лизинги и Транспорт в една от най-големите компании в сектора търговия с подови настилки Carpet Max.

Прочети още
Разширени възможности на Cars Manager
Публикувано на: 06.12.2010

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ разшири възможностите на CarsManager с модул "интернет портал".

Модулът е интегриран в Cars Manager и осигурява  интернет базиран достъп до електронни фактури, информация свързана със задължения на клиенти и др.

Прочети още
Нитера Груп избра UniVersum ERP
Публикувано на: 01.12.2010

Нитера Груп избра UniVersum ERP  система за управление на бизнеса си във всички нейни дъщерни дружества и компании. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще спомогне на Нитера да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът ще обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци...

Прочети още
Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP
Публикувано на: 02.11.2010

Лидерът  на  пазара за черни и цветни метали, производство на студено огънати профили, електрозаварени тръби и метални конструкции Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP за система за управление на бизнеса си в България 

Прочети още
Юнисофт сключи договор за внедряване на UniVersum ERP в  Елит-П ЕООД
Публикувано на: 12.05.2010

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ сключи договор за внедряване на своя продукт UniVersum ERP в компанията Елит-П ЕООД - дистрибутор на ядки.

Внедряването на UniVersum ERP ще допринесе за оптимизиране на бизнес процесите в Елит-П и всички нейни офиси. Автоматизирането на бизнес процесите ще доведе до намаляване на разходите на компанията и ще помогне за повишаване на ефективността на служителите.

Прочети още
Приключи внедряването на UniVersum ERP в Славей-91
Публикувано на: 01.10.2009

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP водещата компания в областта на продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост Славей-91. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на Славей-91 да намали разходите си и да повиши ефективността си.

Прочети още