Новини

Нитера Груп избра UniVersum ERP
Публикувано на: 01.12.2010

Нитера Груп избра UniVersum ERP  система за управление на бизнеса си във всички нейни дъщерни дружества и компании. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще спомогне на Нитера да намали разходите си и да повиши ефективността си. Проектът ще обхваща:

- Счетоводство, планиране, бюджетиране, управление на финансови потоци...

Прочети още
Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP
Публикувано на: 02.11.2010

Лидерът  на  пазара за черни и цветни метали, производство на студено огънати профили, електрозаварени тръби и метални конструкции Мастер Стийл Профайлс АД избра UniVersum ERP за система за управление на бизнеса си в България 

Прочети още
Юнисофт сключи договор за внедряване на UniVersum ERP в  Елит-П ЕООД
Публикувано на: 12.05.2010

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ сключи договор за внедряване на своя продукт UniVersum ERP в компанията Елит-П ЕООД - дистрибутор на ядки.

Внедряването на UniVersum ERP ще допринесе за оптимизиране на бизнес процесите в Елит-П и всички нейни офиси. Автоматизирането на бизнес процесите ще доведе до намаляване на разходите на компанията и ще помогне за повишаване на ефективността на служителите.

Прочети още
Приключи внедряването на UniVersum ERP в Славей-91
Публикувано на: 01.10.2009

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP водещата компания в областта на продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост Славей-91. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на Славей-91 да намали разходите си и да повиши ефективността си.

Прочети още
Славей-91 се довери на екипа на Юнисофт Инженеринг
Публикувано на: 08.05.2009

Водещата компания в областта на продажбите на хартии и картони за полиграфическата и картонажна промишленост Славей-91, избра UniVersum ERP система за управление на бизнеса си в България.

Прочети още
Приключи внедряване на UniVersum ERP в Лекс Груп АД
Публикувано на: 10.03.2008

Българския разработчик на автоматизирани системи за управление на бизнеса Юнисофт Инженеринг ООД, приключи проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP в Лекс Груп АД.

Прочети още
Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ приключи внедряването в Еником М
Публикувано на: 16.07.2007

Българският разработчик на ERP решения Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ  приключи проект по внедряване на своя продукт.

Прочети още
Еником М избра UniVersum ERP
Публикувано на: 12.03.2007

Еником М избра UniVersum ERP - система за управление на бизнеса си в България.

Прочети още
Давид ЕК избра специализирания продукт за автомобилната индустрия
Публикувано на: 05.02.2007

Проектът за внедряването на Cars Manager ще бъде реализиран във всички сфери на дейност на компанията. Унифицирането на бизнес процесите в компанията и тяхната интеграция в единна система за управление ще помогне на авто център Давид ЕК да намали разходите си и да повиши ефективността си.

Прочети още
Приключи  внедряването на UniVersum ERP в Софтпрес
Публикувано на: 12.01.2007

Юнисофт ИНЖЕНЕРИНГ приключи втори етап от проект по внедряване на своя продукт UniVersum ERP в Софтпрес.

Прочети още